Wie ben ik

Ik ben Danielle Hofma, 14 jaar geleden ben ik begonnen als zelfstandige gastouder. Vanaf 1 januari 2007 sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 11067588. In het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) ben ik vanaf 1 juli 2010 ingeschreven onder het registratienummer 118247530.

Toen er een naam bedacht moest worden was dat niet zo heel moeilijk. Wij hebben 2 prachtige dochters en ik heb hun namen gecombineerd. De oudste dochter van 17 heet Nynke en de jongste van 14 heet Anine. Dan krijg je ny ( eerste twee letters) en ne (laatste twee letters), samen vormen ze Nyne. Ik ben getrouwd met Jan en samen hebben wij ook drie huisdieren, een poes van 19 jaar met de naam "Liesje" en twee Boomers met de namen "Zina" en "Nala". Onze huisdieren zijn kindvriendelijk, maar we houden altijd rekening met het kind.

Ons opvangadres ligt in de wijk Passewaaij, nabij het winkelcentrum en het wijkpark.

In de directe nabijheid van ons huis zijn leuke speelgelegenheden, waarbij vooral zomersveel gebruik van wordt gemaakt.

Als U een afspraak zou willen maken, vragen heeft met betrekking tot het opvangen van uw kind(eren), meer zou willen weten over mijn opvangmogelijkheden, de hiermee gemoeide onkosten en of vergoedingen, dan mag u met mij contact opnemen via het contactformulier. Er volgt dan spoedig een reactie voor het maken van een afspraak of beantwoording van uw vraag.

Tijdens de afspraak krijgt u op verzoek het Pedagogische werkplan Gastouderopvang ‘Nyne’.

Bent u nieuwsgierig naar de dagelijkse bezigheden in de opvang, "klik" dan de Facebooklink onderaan het contactformulier.

Contactformulier:

U kunt gastouderopvang Nyne ook telefonisch bereiken via het mobiele nummer: 06-40463425.

Ons bemiddelingsbureau is: www.jebestemaatje.nl

Privacy statement Gastouderopvang-Nyne

Gastouderopvang-Nyne heeft de verplichting en zal zich hieraan conformeren aan dat wat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist is.

Uw persoonsgegevens zoals in het contactformulier vermeldt staat zal verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Met het invullen van het formulier verleent u toestemming voor gebruik van de door u verstrekte gegevens alleen voor het doel waarvoor het formulier bestemd is.

Uw gegevens zullen niet langer gebruikt worden dan noodzakelijk is. Uw gegevens zijn middels passende technische maatregelen gewaarborgd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, anders dan met uw toestemming. Een derde partij zou kunnen zijn het bemiddelingsbureau en of een ander opvanglocatie.

Uw gegevens worden verwerkt niet anders dan voor het doel waarvoor u het formulier heeft ingezonden, namelijk het beantwoorden van uw vraag, op- en of aanmerkingen. Bij een verzoek tot plaatsing van uw kind(eren) zal organisatorisch uw gegevens worden bekeken binnen de mogelijkheden tot opvang.
Bij een negatieve beantwoording, zullen uw gegevens per direct worden verwijderd. Bij een vervolgafspraak worden uw gegevens bewaard niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Alle personen die namens Gastouderopvang-Nyne uw gegevens kunnen inzien of daarvan kennis kunnen nemen, zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en hebben zich te houden aan de  geheimhouding daarvan. Er wordt gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord op de gebruikte middelen. Daarbij maken wij gebruik van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Vanzelfsprekend heeft u het recht om de door ons van u ontvangen gegevens te laten verwijderen, te rectificeren, bezwaar te maken tegen verdere verwerking en of andere verwerking.

Indien u zich willen beklagen over de naar uw mening onterechte verwerking en of foutieve verwerking van uw gegevens, dan kunt u zich wenden tot Gastouderopvang-Nyne voor een ophelderingsgesprek. Wij willen u dan wel verzoeken zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Wij gaan er van uit tot een oplossing te komen, maar mocht dit toch niet het geval zijn dan staat het u vrij om zich te beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houd op het gebied van privacy bescherming.